Skip to main content

Tokenizacja

Tokenizacja metali szlachetnych to proces transformacji dowolnego aktywa materialnego lub niematerialnego do postaci cyfrowego tokena. Tak jak akcja reprezentuje częściowe prawo własności do majątku spółki, tak token reprezentuje częściowe (lub całościowe) prawo własności do dowolnego aktywa.

Tokenizacja metali szlachetnych, a blockchain

Przykładowo możemy przeprowadzić tokenizację kamienicy o wartości 10 milionów złotych, tworząc 1000 tokenów, każdy o udziale 0.1% i wartości 10 tysięcy zł.

Tokenizacja to kolejne zastosowanie sieci Blockchain, które dzięki swoim właściwościom tym razem zrewolucjonizowało sposób inwestycji.

Efektywność

Dzięki zdecentralizowanej sieci Blockchain każda ze stron korzysta z tej samej infrastruktury wykorzystywanej do zawierania oraz przechowywania transakcji. Wyeliminowanie pośredników (np. bank, izba rozrachunkowa) przyspieszyło transakcje i zredukowało koszty. Cyfrowa postać tokenów ułatwia automatyzację procesów, redukując czynnik ludzki.

Transparentność

Otwarte sieci Blockchain domyślnie dostarczają transparentność, umożliwiając użytkownikom przeglądanie wszystkich zawartych transakcji. W ten sposób można bardzo szybko zweryfikować aktualnego właściciela tokenu lub prześwietlić jego całą historię.

Transparentność nie zawsze jest pożądana. Jeśli z jakiegoś powodu tokenizowane dane nie powinny być publicznie dostępne, można skorzystać z prywatnych sieci blockchain lub technik zwiększających prywatność (np. Zero-knowledge proofs).

Płynność

Tokenizując dane aktywo można podzielić je na większą ilość części (tokenów) sprawiając, że dana inwestycja jest w zasięgu finansowym wiekszej ilości osób. Nawet pojedynczy token może zostać odsprzedany w mniejszej części, umożliwiając transakcje „groszowe”. Blockchain umożliwia podział tokenu nawet do 8 miejsc po przecinku. Jest to analogiczny przypadek podziału tradycyjnych kryptowalut, np. jednej tysięcznej części bitcoina (0.001 BTC).

Tokenizacja metali szlachetnych czyli inwestowanie w złoto

Naszym praktycznym przykładem wykorzystania tokenizacji w biznesie jest złoto, które na przestrzeni wieków sprawdziło się jako środek płatniczy i sposób na przeniesienie wartości w czasie. Obecnie nie posługujemy się złotem w codziennych płatnościach, ponieważ zostało ono zastąpione przez tzw. pieniądz fiducjarny. Jednak złoto nadal postrzegane jest jako jedno z najbezpieczniejszych aktywów przez inwestorów. Inwestować w złoto można na kilka sposobów.

Złoto inwestycyjne

Tradycyjne fizyczne złote sztabki oraz monety bulionowe, które zawierają ponad 99% czystego złota. Nie posiadają wartości kolekcjonerskiej, a cena zależy wyłącznie od ilości kruszcu. Złoto można zakupić bezpośrednio w mennicach, u lokalnych dealerów, w kantorach lub sklepach internetowych. Zazwyczaj cena fizycznego złota jest od kilku do kilkunastu procent wyższa od ceny spot.

tokenizacja metali szlachetnych
1 uncjowa moneta bulionowa Kanadyjski Liść Klonowy

Instrumenty finansowe

Najpopularniejsza forma inwestycji charakteryzująca się największą płynności. Na rynku dostępnych jest bardzo dużo różnego rodzaju produktów finansowych pozwalających na zakup „papierowego złota”. Jednak nie wszystkie fundusze posiadają tak naprawdę zabezpieczenie w formie fizycznego złota przechowywanego w skarbcach. Tokenizacja metali szlachetnych oraz dwa skrajne przykłady:

  • Sprott Physical Gold Trust – ETF w pełni zabezpieczony złotem fizycznym przechowywanym w skarbcach Kanadyjskiej Mennicy Królewskiej. Posiadacz jednostek funduszu ma możliwość ich konwersji na fizyczne sztabki. Roczna opłata za zarządzanie wynosi 0.42%.
    • DB Gold Double Long – ETN to instrument pochodny śledzący cenę złota na podstawie indeksu. Nie posiada żadnego złota fizycznego jako zabezpieczenie, a jedynie obietnice wykupu papierów w momencie ich zapadania po określonej na ten dzień cenie (podobnie jak obligacje).

Tokenizacja złota

Technologia tokenizacji umożliwiła firmie Paxos stworzenie kryptowaluty zabezpieczonej złotem – Pax Gold. Cena 1 tokena PAXG odpowiada rynkowej cenie 1 uncji trojańskiej złota (tzw. stablecoin). Wszystkie wyemitowane tokeny są zabezpieczone w 100% złotymi sztabkami w standardzie London Good Delivery. Najważniejsze cechy produktu to:

Regulacje prawne

Paxos jako firma handlująca aktywami cyfrowymi posiada oficjalny status funduszu powierniczego nadanego przez amerykański urząd NYDFS (Nowojorski Departament Usług Finansowych). Urząd monitoruje pracę firmy, jej usługi oraz procedury pod kątem zgodności z amerykańskim prawem bankowym. Dodatkowo aktywa klientów (fizyczne złoto) są wydzielone z majątku firmy, chroniąc pieniądze inwestorów przed ewentualnym bankructwem. Natomiast comiesięczne audyty firmy księgowej monitorują 100% pokrycie tokenów PAXG fizycznym złotem.

Bezpieczeństwo

Fizyczne złoto jest przechowywane w skarbcach firmy Brink’s (150 lat na rynku). Ustandaryzowane sztaby o wadze ok 400 uncji trojańskich posiadają unikalne numery seryjne, które umożliwiają przypisanie konkretnej sztabki do tokenów PAXG (tzw. złoto alokowane). Na stronie Paxos dostępny jest formularz który umożliwia sprawdzenie numerów seryjnych sztabek przypisanych do danego adresu portfela przechowującego tokeny.

Przykładowy raport alokowanych sztabek złota do portfela posiadającego 358.98 PAXG

Wykup złota

Tokeny PAXG mogą zostać w dowolnym momencie wymienione na fizyczne złoto w postaci 400 uncjowych sztabek (jeśli posiadamy min. 430 PAXG) lub dolary amerykańskie. W tym celu należy zarejestrować konto na stronie Paxos.com i skorzystać z oficjalnej giełdy.

W przypadku mniejszych wolumenów istnieje możliwość wymiany na fizyczne złoto w sieci punktów partnerskich.

Płynność

Minimalna ilość tokenów jaką można kupić bezpośrednio na stronie Paxos.com to 0.01 PAXG (ok 80 zł). PAXG dostępny jest na większości popularnych giełd kryptowalut, gdzie próg wejścia jest jeszcze niższy. Użytkownik może tam kupić token nawet z 18 cyframi po przecinku!

Dzięki implementacji standardu ERC-20 token PAXG może być błyskawicznie wymieniany na wiele innych kryptowalut w sieci Ethereum. Opłaty za transakcje (na dzień publikacji artykułu) wynoszą 0.02% dla firmy Paxos + koszty transakcyjne w sieci Ethereum (tzw. gas fee). Nie pobierane są żadne opłaty za przechowywanie tokena.

Technologia

Token PAXG to zgodny ze standardem ERC-20 smart kontrakt w sieci Ethereum. Dzięki implementacji standardu, token z automatu jest obsługiwany przez wszystkie portfele kryptowalut dla sieci Ethereum oraz zdecentralizowane giełdy (tzw. DEX). Wszystkie reguły dotyczące transakcji są ustalone w smart kontrakcie, eliminując błędy ludzkie oraz niejasności. Handel nie jest w żaden sposób ograniczony, umożliwiając zawieranie transakcji 24h/dobę 7 dni w tygodniu.

Kod źródłowy smart kontraktu dostępny jest do wglądu w repozytorium github.com. Domyślnie smart kontrakty w sieci Ethereum są niemodyfikowalne. PAXG implementuje wzorzec Upgradeability Proxy, który taką operację umożliwia.

Statystyki

Garść statystyk na dzień 9.05.2022.

  • Data powstania: wrzesień 2019
  • Kapitalizacja: 622 mln $
  • Dzienny obrót: 23 mln $
  • Cena 1 PAXG: 1 892 $
  • Ilość portfeli w sieci Ethereum: 17 792
  • Największy portfel: 45 971 tokenów PAXG o wartości 87 mln $
  • Ilość transakcji: 426 300

Ciekawostką jest portfel 0x38699d04656ff537ef8671b6b595402ebdbdf6f4 należący do Paxos na którym gromadzone są środki pobrane z prowizji transakcyjnych. Znajduje się tam ponad 6 mln $.

Podsumowanie

Cyfrowe złoto w postaci tokenów PAXG dostępne jest na rynku dopiero od 2019 roku. Mimo tak krótkiego czasu udowodniono, że można stworzyć bezpieczny, użyteczny produkt wykorzystujący technologię blockchain. Udało się wyeliminować minusy związane z zakupem, przechowywaniem oraz odsprzedażą tradycyjnego fizycznego złota. Co więcej istnieją usługi DeFi (zdecentralizowane finanse) wypłacające odsetki od posiadanych aktywów, które de facto umożliwiają zarabianie na posiadanym złocie!